SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 24. Utorak, 12. listopada 2021.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

210.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA, zastupana po županu Zlatku Komadini, dipl.ing. (u daljnjem tekstu: Osnivač),

PRIRODOSLOVNI MUZEJ RIJEKA, zastupan po ravnateljici dr.sc. Željki Modrić Surini,

POMORSKI I POVIJESNI MUZEJ HRVATSKOG PRIMORJA RIJEKA, zastupan po ravnateljici Nikolini Radić Štivić,

USTANOVA „IVAN MATETIĆ RONJGOV“, zastupana po ravnatelju Darku Čargonji

i

HRVATSKI SINDIKAT DJELATNIKA U KULTURI, zastupan po glavnom tajniku Domagoju Rebiću, mag. iur. (u daljnjem tekstu: Sindikat)

sklopili su dana 11. listopada 2021. godine,

DODATAK I.
KOLEKTIVNOM UGOVORU

ZA ZAPOSLENE U USTANOVAMA KULTURE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

Članak 1.

Utvrđuje se da je između Primorsko-goranske županije, Prirodoslovnog muzeja Rijeka, Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka, Ustanove „Ivan Matetić Ronjgov“ i Hrvatskog sindikata djelatnika u kulturi, dana 06. srpnja 2017. godine sklopljen Kolektivni ugovor za zaposlene u ustanovama kulture Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 20/2017 od 28. srpnja 2017, godine) na vrijeme od 4 (četiri) godine (dalje u tekstu: Ugovor) koji je stupio na snagu 29. srpnja 2017. godine.

Utvrđuje se da su člankom 112. stavkom 3. Ugovora ugovorne strane usuglasile kako će pravna pravila sadržana u ovome ugovoru biti na pravnoj snazi i proizvoditi pravne učinke 3 mjeseca nakon prestanka njegov važenja po bilo kojoj osnovi, dok su člankom 115. utvrdile da se ovaj ugovor smatra zaključenim danom potpisa ovlaštenih osoba strana potpisnica, a da stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko- goranske županije“.

Članak 2.

Ovim Dodatkom I. Ugovoru iz članka 1. ovoga Dodatka, ugovorne strane suglasno mijenjaju članak 112. stavak 3. Ugovora, na način da isti sada glasi:

„Ugovorne strane su suglasne kako će pravna pravila sadržana u ovom Ugovoru biti na pravnoj snazi i proizvoditi pravne učinke do sklapanja novog Kolektivnog ugovora, a najkasnije do 31. prosinca 2021. godine.“

Članak 3.

Ugovorne strane obvezuju se da će nakon potpisivanja ovoga Dodatka I. Ugovora bez odgode nastaviti pregovore za sklapanje novog Kolektivnog ugovora.

Članak 4.

U preostalom dijelu, Ugovor iz članka 1. ovoga Dodatka ostaje neizmijenjen.

Članak 5.

Ovaj Dodatak I. sastavljen je u pet izvornih primjeraka, od kojih svakoj ugovornoj strani pripada po jedan primjerak.

Članak 6.

Ovaj Dodatak I. stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

HRVATSKI SINDIKAT PRIMORSKO-GORANSKA

DJELATNIKA U KULTURI ŽUPANIJA

Glavni tajnik Župan

Domagoj Rebić, mag. iur. Zlatko Komadina, dipl. ing.

PRIRODOSLOVNI MUZEJ

RIJEKA

ravnateljica

dr.sc. Željka Modrić Surina

POMORSKI I POVIJESNI MUZEJ

HRVATSKOG PRIMORJA

RIJEKA

ravnateljica

Nikolini Radić Štivić

USTANOVA

„IVAN MATETIĆ RONJGOV“

ravnatelj Darko Čargonja

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2195&mjesto=00001&odluka=210
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr