SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 24. Utorak, 12. listopada 2021.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

209.

Na temelju članka 121. stavak 2. u vezi s člankom 119. stavkom 1. podstavkom 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12 - pročišćeni tekst, 94/13, 136/14-RUSRH, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20 i 133/20), članka 52. točke 19. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13 i 25/13-pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 25. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/14,16/15, 3/16, 19/16 – pročišćeni tekst i 16/21) Župan Primorsko-goranske županije, dana 4. listopada 2021. godine donio je

O D L U K U

o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole „Sveti Matej“, Viškovo

I.

Mladen Hero, predstavnik osnivača u Školskom odboru Osnovne škole „Sveti Matej“, Viškovo razrješava se dužnosti člana Školskog odbora na vlastiti zahtjev.

II.

Jasna Bićanić, imenuje se na dužnost članice Školskog odbora Osnovne škole „Sveti Matej“, Viškovo.

III.

Mandat novoimenovanoj članici Školskog odbora iz točke II. ove Odluke traje do isteka mandata člana umjesto kojeg je imenovana.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenim novinama“ Primorsko-goranske županije.

KLASA: 022-04/21-01/34

URBROJ: 2170/1-01-01/6-21-11

Rijeka, 4. listopada 2021.

Ž u p a n

Zlatko Komadina, dipl. ing., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2195&mjesto=00001&odluka=209
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr