SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 24. Utorak, 12. listopada 2021.
OPĆINA OMIŠALJ

72.

Na temelju članka 117. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 157/13,152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20 i 138/20) i članka 33. Statuta Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 5/21), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na 2. sjednici održanoj 11. listopada 2021. godine, donijelo je

ODLUKU

o izmjeni Odluke o socijalnoj skrbi

Članak 1.

U Odluci o socijalnoj skrbi („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 41/14, 3/20, 31/20 i 17/21) naslov iznad članka 24. a mijenja se i glasi:

„10. POMOĆ DJECI S UTVRĐENIM INVALIDITETOM“

Članak 24. a mijenja se i glasi:

„Ovo pravo odnosi se na djecu s utvrđenim invaliditetom I., II., III. i IV. stupnja i/ili kojoj je rješenjem Centra za socijalnu skrb priznato pravo na osobnu invalidninu, odnosno pravo na doplatak za pomoć i njegu.

Korisnik ima pravo na mjesečnu naknadu od 600,00 do 1.000,00 kuna, ovisno o stupnju invaliditeta, kako slijedi:

- Djetetu s utvrđenim invaliditetom IV. stupnja, odnosno s priznatim pravom na osobnu invalidninu 1.000,00 kuna,

- Djetetu s utvrđenim invaliditetom III. stupnja, odnosno s priznatim pravom na doplatak za pomoć i njegu 800,00 kuna,

- Djetetu s utvrđenim invaliditetom II. stupnja, odnosno s priznatim pravom na doplatak za pomoć i njegu 700,00 kuna,

- Djetetu s utvrđenim invaliditetom I. stupnja 600,00 kuna.

Roditelj djeteta uz zahtjev prilaže rješenje Centra za socijalnu skrb, odnosno rješenje ili drugi odgovarajući dokaz kojim dokazuje utvrđeni stupanj invaliditeta te mu pravo na novčanu pomoć traje sve dok se ne promijene utvrđene okolnosti po priloženom rješenju.“

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

 

KLASA: 021-05/21-01/5

URBROJ: 2142-06-21-01-7

Omišalj, 11. listopada 2021.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednica

Dunja Mihelec, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2195&mjesto=51513&odluka=72
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr