SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 24. Utorak, 12. listopada 2021.
OPĆINA OMIŠALJ

71.

Na temelju članka 86. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i članka 33. Statuta Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 5/21), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na 2. sjednici održanoj 11. listopada 2021. godine, donosi

ODLUKU

o izmjeni Odluke o pokretanju postupka
stavljanja izvan snage dijela UPU 2 – Njivice (NA1)
– dio obuhvata budućeg urbanističkog plana
UPU 20 – Njivice – naselje (dio NA1, LO3-1)

Članak 1.

U Odluci o pokretanju postupka stavljanja izvan snage dijela UPU 2 – Njivice (NA1) – dio obuhvata budućeg urbanističkog plana UPU 20 – Njivice – naselje (dio NA1, LO3-1) („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 10/21, dalje u tekstu: Odluka), mijenja se naziv Odluke te glasi:

„Odluka o stavljanju izvan snage dijela Urbanističkog plana uređenja UPU 2 – Njivice (NA 1)“.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 021-05/21-01/5

URBROJ: 2142-06-21-01-10

Omišalj, 11. listopada 2021.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednica

Dunja Mihelec, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2195&mjesto=51513&odluka=71
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr