SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 24. Utorak, 12. listopada 2021.
OPĆINA OMIŠALJ

70.

Na temelju članka 10. stavka 1. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 28/10) i članka 33. Statuta Općine Omišalj („Službene novine Primorsko- goranske županije“ broj 5/21), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na prijedlog Općinske načelnice, na 2. sjednici održanoj 11. listopada 2021. godine, donijelo je

ODLUKU

o izmjeni Odluke o koeficijentima
za obračun plaća službenika u Upravnom
odjelu Općine Omišalj

Članak 1.

U Odluci o koeficijentima za obračun plaća službenika u Upravnom odjelu Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 3/20) u članku 2. tablica se mijenja i glasi:

„Koeficijenti za obračun plaće službenika u Upravnom odjelu iznose:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 021-05/21-01/5

URBROJ: 2142-06-21-01-8

Omišalj, 11. listopada 2021.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednica

Dunja Mihelec, v. r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2195&mjesto=51513&odluka=70
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr