SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 24. Utorak, 12. listopada 2021.
OPĆINA OMIŠALJ

69.

Na temelju članka 39. stavka 3. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ broj 158/03, 141/06, 38/09, 56/16 i 98/19) i članka 33. Statuta Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 5/21), Općinsko vijeće Općine Omišalj na 2. sjednici održanoj 11. listopada 2021. godine, donijelo je

ODLUKU

o izmjeni Odluke o imenovanju Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja na području općine Omišalj

Članak 1.

U Odluci o imenovanju Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja na području Općine Omišalj („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj 26/13, 8/18, 14/19, 26/20 i 5/21), u članku 1., točka 2. mijenja se i glasi:

„2. Marko Mrakovčić, predstavnik Općine Omišalj.“

Članak 2.

Ova Odluka o izmjeni Odluke stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 021-05/21-01/5

URBROJ: 2142-06-21-01-6

Omišalj, 11. listopada 2021.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednica

Dunja Mihelec, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2195&mjesto=51513&odluka=69
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr