SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 24. Utorak, 12. listopada 2021.
OPĆINA OMIŠALJ

68.

Na temelju članka 31. stavka 12. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj 20/18, 115/18 i 98/19) i članka 33. Statuta Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 5/21), po prijedlogu Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Omišalj, Općinsko vijeće Općine Omišalj na 2. sjednici održanoj 11. listopada 2021. godine, donijelo je

ODLUKU

o izboru najpovoljnije ponude za zakup
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu
Republike Hrvatske na području općine Omišalj

Članak 1.

Ovom Odlukom prihvaća se prijedlog Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Omišalj, za izbor najpovoljnije ponude pristigle na Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Omišalj, KLASA: 021-05/21-0/4, URBROJ: 2142-06-21-01-28, objavljen 6. kolovoza 2021. godine na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Općine Omišalj.

Prihvaća se odabir, kako slijedi:

Ponuditelj: NATURA CONSULTING d.o.o., Kralja Zvonimira 140, Punat, OIB: 86235912895

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

Poljoprivredno zemljište iz članka 1. ove Odluke daje se u zakup na rok od 25 godina (slovima: dvadesetpet godina), s mogućnošću produljenja za isto razdoblje.

Članak 3.

Ova Odluka dostavit će se na prethodno mišljenje Primorsko-goranskoj županiji i na suglasnost Ministarstvu poljoprivrede.

Nakon dobivenog pozitivnog mišljenja Županije i suglasnosti Ministarstva, te po sastavljanju nacrta ugovora o zakupu na koji je nadležno županijsko državno odvjetništvo dalo pozitivno mišljenje, Općinska načelnica Općine Omišalj i najpovoljniji ponuđač sklapaju ugovor o zakupu.

Članak 4.

Protiv ove Odluke nije dopuštena žalba, niti se može pokrenuti upravni spor. Sudionici javnog natječaja koji smatraju da su povrijeđena pravila javnog natječaja ili iz drugih zakonom predviđenih razloga mogu pred sudom pobijati ugovor o zakupu sklopljen s trećom osobom.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“, a objavit će se i na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Općine Omišalj.

KLASA: 021-05/21-01/5

URBROJ: 2142-06-21-01-4

Omišalj, 11. listopada 2021.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednica

Dunja Mihelec, v. r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2195&mjesto=51513&odluka=68
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr