SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 20. Utorak, 31. kolovoza 2021.
OPĆINA OMIŠALJ

67.

Na temelju članka 48. stavak 1. točka 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/ 05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15 - ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 44. Statuta Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 5/21) i članka 28. stavka 4. Društvenog ugovora Zračne luke Rijeka d.o.o., a na temelju prethodnog prijedloga Općinskog vijeće Općine Omišalj od 16. srpnja 2021. godine, Načelnica Općine Omišalj dana 20. kolovoza 2021. godine, donijela je 

ODLUKU

o prijedlogu imenovanja člana Nadzornog odbora
Zračne luke Rijeka d.o.o.

Članak 1.

Predlaže se Skupštini trgovačkog društva Zračna luka Rijeka d.o.o. da se na dužnost člana Nadzornog odbora Društva kao zajednički predstavnik Grada Krka i Općine Omišalj, u četverogodišnjem mandatu, izabere ZDRAVKO ČUPKOVIĆ iz Rijeke.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 023-01/21-01/34

URBROJ: 2142-06-21-01-4

Omišalj, 20. kolovoza 2021.

Načelnica

mr. sc. Mirela Ahmetović, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2191&mjesto=51513&odluka=67
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr