SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 20. Utorak, 31. kolovoza 2021.
OPĆINA MRKOPALJ

22.

Temeljem odredbe članka 24. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine broj 82/15 , 118/18,31/20,20/21) članka 5. Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite (Narodne novine broj 126/19 i 17/20) i članka 37.st.2.točka 7. Statuta Općine Mrkopalj (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 10/21) Općinski načelnik donosi

ODLUKU

O OSNIVANJU I IMENOVANJU STOŽERA
CIVILNE ZAŠTITE

Članak 1.

Osniva se Stožer civilne zaštite Općine Mrkopalj.

Stožer civilne zaštite je stručno operativno i koordinativno tijelo koje usklađuje djelovanje operativnih snaga civilne zaštite u pripremnoj fazi prije nastanka posljedica izvanrednog događaja i tijekom provođenja mjera i aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama.

Stožer civilne zaštite Općine Mrkopalj obavlja poslove koji se odnose na prikupljanje i obradu informacija ranog upozoravanja o mogućnostima nastanka velike nesreće i katastrofe,razvija plan djelovanja sudatva civilne zaštite na svom području, upravlja reagiranjem sustava civilne zaštite,obavlja poslove informiranja javnosti i predlaže donošenje odluke o prestanku provođenja mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite u velikoj nesreći i katastrofi.

Članak 2.

U Stožer civilne zaštite imenuju se :

1.Za načelnika Stožera:

Mladen Tomić -vatrogasni zapovjednik DVD-a Sunger

2.Za zamjenika načelnika Stožera :

Marinko Gašparac- komunalni redar Općine Mrkopalj

Za članove Stožera :

3.Emil Vlahović, vatrogasni zapovjednik DVD-a Mrkopalj

4.Željko Šporer-viši stručni savjetnik za prevenciju i planiranje PUZS Rijeka

5.Branko Glad, načelnik Policijske postaje Delnice

6.Tajana Jakovac predstavnica Doma zdravlja PGŽ – Ispostava Delnice

7.Marija Tomić-predsjednica općinskog društva Crvenog križa Mrkopalj

8.Kristinka Liker-direktorica Pilane d.o.o. Mrkopalj

9.Igor Vidmar- upravitelj šumarije Mrkopalj

10.Toni Butković – Pročelnik HGSS Stanica Delnice

11.Valter Kanjer – predstavnik Radio kluba Kvarner za vezu i komunikacije u kriznim situacijama

12.Miljenko Kauzlarić - predsjednik LD Vepar Mrkopalj

Članak 3.

Radom Stožera civilne zaštite rukovodi načelnik Stožera, a kad se proglasi velika nesreća ili katastrofa, rukovođenje preuzima Općinski načelnik.

Članak 4.

Administrativno-tehničke poslove za rad Stožera obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Mrkopalj.

Članak 5.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera Civilne zaštite ('Službene novine PGŽ-e' br. 24/17,6/20).

Članak 6.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenim novinama Primorsko-goranke županije.

KLASA: 022-05/21-01/01

URBROJ: 2112-05-02-21-41

Mrkopalj, 31.kolovoza 2021.

Općinski načelnik

Josip Brozović, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2191&mjesto=51315&odluka=22
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr