SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 20. Utorak, 31. kolovoza 2021.
OPĆINA LOPAR

31.

Na temelju članka 48. stavak 1. točka 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 15. Zakona o sprječavanju sukoba interesa (Narodne novine, broj 26/11, 12/12, 126/12, 48/13, 57/15, 98/19) i članka 19. Statuta Općine Lopar („Službene novine Primorsko-goranske županije“ br. 5/21), Općinsko vijeće Općine Lopar, na 2. sjednici održanoj 19. kolovoza 2021. godine donosi

O D L U K U

o razrješenju člana Nadzornog odbora
VODOVODA HRVATSKO PRIMORJE – JUŽNI OGRANAK, društva s ograničenom odgovornošću
za sakupljanje, pročišćavanje i distribuciju vode,
Stara cesta 3, OIB 71631587007, MBS 3171965
i izboru novog člana

 

1. ZDENKO JAKUC iz Lopara, Lopar 597c, rođ. 02.12.1982. godine, OIB 42896279259 razrješuje se dužnosti člana Nadzornog odbora Vodovoda Hrvatsko Primorje – južni ogranak, društva s ograničenom odgovornošću za sakupljanje, pročišćavanje i distribuciju vode.

2. Za člana Nadzornog odbora Vodovoda Hrvatsko Primorje – južni ogranak, društva s ograničenom odgovornošću za sakupljanje, pročišćavanje i distribuciju vode imenuje se SAŠA ŠKARIĆ iz Lopara, Lopar 558, rođ. 31.03.1984. godine, OIB 02887777612.

3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljena u 'Službenim novinama Primorsko-goranske županije'.

KLASA: 011-03/21-01/03

URBROJ: 2169/02-01-21-01

Lopar, 19. kolovoza 2021.

Predsjednik
Općinskog vijeća

Damir Paparić, prof., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2191&mjesto=51281&odluka=31
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr