SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 20. Utorak, 31. kolovoza 2021.
OPĆINA LOPAR

25.

Temeljem članka 11. stavka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst i 137/15), Statuta Općine Lopar(„Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 05/21) te Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Lopar („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 13/16) Općinsko vijeće Općine Lopar, na 2. sjednici održanoj dana 19. kolovoza 2021. godine, donosi

ODLUKU

o dodjeli javnih priznanja Općine Lopar
za 2021. godinu

I.

Javno priznanje Općine Lopar za 2021. godinu, dodjeljuje se:

1. Nagrada Općine Lopar - Ivan Pičuljan (28.11.1996.), Lopar 391

2. Zahvalnica Općine Lopar - Kristijan Ivanić, Lopar 409

Vedran Matahlija, Lopar 299

II.

Javna priznanja Općine Lopar čine pisana povelja i prikladni poklon materijalne vrijednosti.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljena u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 011-03/21-01/032

URBROJ:2169/02-21-01-12

Lopar, 19. kolovoza 2021.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik

Damir Paparić, prof., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2191&mjesto=51281&odluka=25
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr