SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 20. Utorak, 31. kolovoza 2021.
OPĆINA BAŠKA

63.

Temeljem članka 5. Uredbe o postupku davanja koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru („Narodne novine” broj 36/04, 63/08, 133/13, 63/14) i članka 40. Statuta Općine Baška („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 12/13, 31/15, 27/17, 04/18, 06/20, 04/21) Općinski načelnik Općine Baška, 12. srpnja 2021. godine, donio je

II. izmjene i dopune

Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Baška u 2021. godini

I.

U Planu upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Baška u 2021. godini („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 42/20 i 10/21) – u daljnjem tekstu Plan, u točki III., u Tabeli 2. „DJELATNOST: ugostiteljstvo i trgovina“ brišu se mikrolokacije pod rednim brojevima 6 i 23.

II.

Ove izmjene i dopune Plana dostaviti će se nadležnom tijelu samouprave u Primorsko-goranskoj županiji radi davanja potvrde o usklađenosti s Godišnjim planom upravljanja pomorskim dobrom Primorsko-goranske županije (u daljnjem tekstu: Potvrda).

Nakon ishođenja Potvrde, izmjene i dopune Plana i Potvrda bit će objavljene na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Općine Baška te u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.   

Izmjene i dopune Plana stupaju na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 342-03/20-01/6

URBROJ: 2142-03-02/1-21-21

Baška, 12. srpnja 2021.

O P Ć I N A B A Š K A

Općinski načelnik

mr. sc. Toni Juranić, dipl. oec., v. r.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*
Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2191&mjesto=10007&odluka=63
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr