SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 20. Utorak, 31. kolovoza 2021.
GRAD CRES

31.

Na temelju članka 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” RH broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), članka 44. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ RH br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19) i članka 29. Statuta Grada Cresa (“Službene novine Primorsko-goranske županije“, br. 29/09, 14/13, 5/18, 25/18, 22/20, 8/21), a na prijedlog Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Girice Cres od 6. srpnja 2021. godine, Gradsko vijeće Grada Cresa, na sjednici održanoj 19. kolovoza 2021. godine, donijelo je

RJEŠENJE

O IMENOVANJU VRŠITELJICE DUŽNOSTI RAVNATELJA DJEČJEG VRTIĆA GIRICE

I.

Za vršiteljicu dužnosti ravnatelja Dječjeg vrtića Girice imenuje se Mirjana Koljevina.

Imenovana će započeti s obavljanjem dužnosti dana 20.
kolovoza 2021. godine.

II.

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

Obrazloženje:

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Girice predložilo je na sjednici održanoj 6. Srpnja 2021., da se za vršiteljicu dužnosti ravnatelja Dječjeg vrtića Girice imenuje Mirjana Koljevina a nastavno na činjenicu da je Rješenjem Samostalnog sektora prosvjetne inspekcije, Područne službe prosvjetne inspekcije Rijeka, KLASA: UP/I-600-04/21-01/00054; URBROJ: 533-08-21-005 od 25. lipnja 2021. godine, zbog povreda Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju u postupku koji je prethodio sklapanju ugovora o radu, zabranjen rad ravnateljici.

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Girice je prijedlog, sukladno čl. 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju i članku 44. Zakona o ustanovama, uputilo Gradu Cresu kao osnivaču, a slijedom navedenog Gradsko vijeće Grada Cresa prihvatilo je prijedlog Upravnog vijeća.

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu u roku od 30 dana od dana dostave ovog rješenja.

KLASA: 100-01/21-1/5

URBROJ: 2213/02-01-21-2

Cres, 19. kolovoza 2021.

GRAD CRES
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednica

Natalija Marelić Tumaliuan, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2191&mjesto=10002&odluka=31
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr