SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 20. Utorak, 31. kolovoza 2021.
GRAD CRES

30.

Na temelju članka 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” RH broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i članka 29. Statuta Grada Cresa (“Službene novine Primorsko-goranske županije“, br. 29/09, 14/13, 5/18, 25/18, 22/20, 8/21), a na prijedlog Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Girice Cres od 6. srpnja 2021. godine, Gradsko vijeće Grada Cresa, na sjednici održanoj 19. kolovoza 2021. godine, donijelo je

RJEŠENJE

O RAZRJEŠENJU RAVNATELJICE
DJEČJEG VRTIĆA GIRICE

I.

Mirjana Koljevina, razrješuje se dužnosti ravnateljice Dječjeg vrtića Girice.

II.

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

Obrazloženje:

Rješenjem Samostalnog sektora prosvjetne inspekcije, Područne službe prosvjetne inspekcije Rijeka, KLASA: UP/I-600-04/21-01/00054; URBROJ: 533-08-21-005 od 25. lipnja 2021. godine, zabranjeno je Dječjem vrtiću Girice da Mirjana Koljevina obavlja poslove ravnateljice budući da je u postupku koji je prethodio sklapanju ugovora o radu od 28. veljače 2020. povrijeđen Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju.

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Girice donijelo je na sjednici održanoj 6. srpnja 2021. prijedlog za razrješenje ravnateljice Dječjeg vrtića Girice Mirjane Koljevine, te ga sukladno čl. 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju uputilo Gradu Cresu kao osnivaču, a slijedom navedenog Gradsko vijeće Grada Cresa prihvatilo je prijedlog Upravnog vijeća.

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu u roku od 30 dana od dana dostave ovog rješenja.

KLASA: 100-01/21-1/4

URBROJ: 2213/02-01-21-2

Cres, 19. kolovoza 2021.

GRAD CRES
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednica

Natalija Marelić Tumaliuan, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2191&mjesto=10002&odluka=30
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr