SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 20. Utorak, 31. kolovoza 2021.
GRAD CRES

29.

Na temelju članka 41. stavka 1. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi ('Narodne novine', broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) i članka 29. Statuta Grada Cresa ('Službene novine Primorsko-goranske županije', broj 29/09, 14/13, 5/18, 25/18, 22/20, 8/21), Gradsko vijeće Grada Cresa, na sjednici održanoj 19. kolovoza 2021. godine, donijelo je sljedeću

ODLUKU

o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o (II.) izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Girice

I.

Daje se prethodna suglasnost na Pravilnik o (II.) izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Girice, prema prijedlogu koji je Upravno vijeće Dječjeg vrtića Girice utvrdilo na sjednici održanoj 29. srpnja 2021. godine.

II.

Ova Odluka objaviti će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 011-01/21-1/13

URBROJ: 2213/02-01-20-2

Cres, 19. kolovoza 2020.

GRAD CRES
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednica

Natalija Marelić Tumaliuan, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2191&mjesto=10002&odluka=29
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr