SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 19. Utorak, 10. kolovoza 2021.
GRAD RAB

58.

Na temelju članka 67. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18 i 32/20), članka 33. stavak 13. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne Novine“ broj 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19) i članka 22. Statuta Grada Raba („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 4/21), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj 6. kolovoza 2021. godine, donijelo je

I. izmjene i dopune

Programa građenja komunalne infrastrukture
za 2021. godinu

Članak 1.

Program građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu donijet je na sjednici Gradskog vijeća Grada Raba održanoj 17. prosinca 2020. godine („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 43/20).

Programom građenja komunalne infrastrukture utvrđuju se izvori financiranja građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture i ostalih građevina te procjena troškova za gradnju istih razrađeno po djelatnostima za 2021. godinu. Komunalnu infrastrukturu čine:

1. nerazvrstane ceste

2. javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila

3. javna parkirališta

4. javne garaže

5. javne zelene površine

6. građevine i uređaji javne namjene

7. javna rasvjeta

8. groblja i krematoriji na grobljima

9. građevine namijenjene obavljanju javnog prijevoza.

Članak 2.

Prihodi utvrđeni ovim I izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu po dinamici i po vrsti prihoda, izraženo u kunama, su:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

Prihodi utvrđeni u članku 2. ovih I. izmjena i dopuna Programa raspoređuje se na građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture po komunalnim djelatnostima, izraženo u kunama, kako slijedi:

Članak 6.

Ove I. izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu stupaju na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 023-06/21-02/02

URBROJ: 2169-01-02/03-21-16

Rab, 6. kolovoza 2021.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik

Željko Dumičić, v. r.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

 

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2190&mjesto=51280&odluka=58
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr