SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 19. Utorak, 10. kolovoza 2021.
GRAD RAB

54.

Na temelju članka 82. stavka 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“ broj 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20) i članka 22. Statuta Grada Raba („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 4/21), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj 6. kolovoza 2021. godine, donijelo je

ODLUKU

O RASPODJELI REZULTATA ZA 2020. GODINU

Članak 1.

Grad Rab je prema Financijskom izvještaju za 2020. godinu iskazao sljedeći financijski rezultat poslovanja:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

Dio viška poslovanja namjenskih prihoda iz članka 1. ove Odluke u iznosu od 1.361.529,59 kuna, raspoređuje se za sljedeće namjene:

  • neutrošeni prihod od komunalne naknade u iznosu od 423.636,88 kuna raspoređuje se za projekt Uređenje mjesnog groblja Kampor,
  • neutrošeni prihod od komunalnog doprinosa u iznosu od 937.892,71 kuna raspoređuje se za projekt Uređenje mjesnog groblja Kampor.

Članak 3.

Raspored sredstava iz članka 2. ove Odluke planirat će se u Prvim izmjenama i dopunama Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu.

Članak 4.

Iskazani ukupni manjak prihoda iz članka 1. ove Odluke podmirit će se sukcesivno u sljedećim proračunskim godinama sukladno donesenoj Odluci o sukcesivnom pokriću manjka iz prethodnih godina.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 023-06/21-02/02

URBROJ: 2169-01-02/03-21-12

Rab, 6. kolovoza 2021.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik

Željko Dumičić, v. r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2190&mjesto=51280&odluka=54
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr