SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 19. Utorak, 10. kolovoza 2021.
GRAD RAB

50.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 104/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13- pročišćeni tekst, 137/15-ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 47/90, 27/93 i 38/09) i članka 22. Statuta Grada Raba („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 4/21), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj 6. kolovoza 2021. godine, donijelo je

I. IZMJENE I DOPUNE

PROGRAMA JAVNIH POTREBA GRADA RABA
U KULTURI ZA 2021. GODINU

Članak 1.

I. izmjenama i dopunama Programa javnih potreba Grada Raba u kulturi (u daljnjem tekstu: I. izmjene i dopune Programa) utvrđuje se financiranje ustanova u kulturi kojima je Grad Rab osnivač: Pučko otvoreno učilište Rab i Gradska knjižnica Rab.

Članak 2.

Za provođenje I. izmjena i dopuna Programa osigurana su sredstva u I. izmjenama i dopunama Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2021. godinu, ukupnog iznosa od 4.913.850,00 kn za Pučko otvoreno učilište Rab i 465.000,00 kn za Gradsku knjižnicu Rab.

Članak 3.

Raspored sredstava iz I. izmjena i dopuna Programa vrši gradonačelnik kao izvršitelj I. izmjena i dopuna Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2021. godinu, a Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti prati namjensko korištenje proračunskih sredstava i podnosi godišnje izvješće o ostvarivanju programa gradonačelniku Grada Raba.

Članak 4.

Ove I. izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 023-06/21-02/03

URBROJ: 2169-01-02/03-21-4

Rab, 6. kolovoza 2021.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik

Željko Dumičić, v. r.

* tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2190&mjesto=51280&odluka=50
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr