SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 19. Utorak, 10. kolovoza 2021.
GRAD RAB

49.

Na temelju članka 143. stavka 1. točke 6. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20), članka 45. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 22. Statuta Grada Raba („Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 4/21) i članka 74. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Raba („Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 27/09, 13/13, 31/13-pročišćeni tekst, 23/14, 4/18, 4/20 i 4/21), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj 6. kolovoza 2021. godine, donijelo je

O D L U K U

o sufinanciranju projekta rekonstrukcije i dogradnje Osnovne škole lvana Rabljanina Rab

Članak 1.

Grad Rab sufinancirat će projekt rekonstrukcije i dogradnje Osnovne škole lvana Rabljanina Rab.

Članak 2.

Utvrđuje se da:

 • su Primorsko-goranska županija i Grad Rab, u cilju realizacije projekta zajednički aktivno sudjelovali u izradi i sufinanciranju projektne dokumentacije za projekt,
 • je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta dalo suglasnost na Idejni arhitektonski projekt (KLASA: 404-03/18-01/00059, URBROJ: 533-02-18-0002 od 19. studenog 2018. godine). Navedenom suglasnosti utvrdeno je da je Idejni arhitektonski projekt u skladu s utvrdenim normativima prostora i opreme osnovnih škola.
 • ukupna vrijednost projekta iznosi 12.722.000,00 kuna (s PDV-om), te da će se realizaciji projekta odvijati tijekom tri proračunske godine (2021., 2022. i 2023. godinu).

  Članak 3.

  Županija i Grad Rab sufinancirat će troškove realizaciji projekta (radovi, oprema, stručni i projektantski nadzor nad radovima) u omjeru:

  50% Primorsko-goranska županija - 50% Grad Rab

  Grad Rab će obvezu sufinanciranja iz prethodnog stavka izvršiti najviše do iznosa od 6.361.000,00 kuna (s PDV-om).

  Članak 4.

  Primorsko-goranska županija i Grad Rab će, nakon provodenja postupka javne nabave, zaključiti Sporazum o sufinanciranju projekta kojim će se utvrditi dinamika, uvjeti i način sufinanciranja projekta tijekom tri proračunske godine (2021., 2022. i 2023. godinu).

  Članak 5.

  Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Raba na potpisivanje Sporazuma iz čl. 4. ove Odluke.

  Članak 6.

  Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

  KLASA: 023-06/21-02/03

  URBROJ: 2169-01-02/03-21-1

  Rab, 6. kolovoza 2021.

  GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

  Predsjednik

  Željko Dumičić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2190&mjesto=51280&odluka=49
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr