SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 19. Utorak, 10. kolovoza 2021.
GRAD RAB

48.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15-ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 22. Statuta Grada Raba („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 4/21), Gradsko
vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj 6. kolovoza 2021.
godine, donijelo je

Z A K L J U Č A K

1. Donosi se Financijsko izvješće i Izvješće o radu Gradske knjižnice Rab za 2020. godinu.

2. Zaključak o donošenju Financijskog izvješća i Izvješća o radu Gradske knjižnice Rab za 2020. godinu objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 023-06/21-02/03

URBROJ: 2169-01-02/03-21-2

Rab, 6. kolovoza 2021.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik

Željko Dumičić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2190&mjesto=51280&odluka=48
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr