SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 19. Utorak, 10. kolovoza 2021.
GRAD OPATIJA

88.

Na temelju članka 48. stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 16. Statuta Ustanove za organizaciju, promidžbu i posredovanje u oblasti kulture FESTIVAL OPATIJA, osnivač GRAD OPATIJA zastupan po gradonačelniku Fernandu Kiriginu, donosi dana 10. kolovoza 2021. godine

ODLUKU

o imenovanju članova
Upravnog vijeća FESTIVALA OPATIJA

I.

Za članove Upravnog vijeća FESTIVALA OPATIJA imenuju se:

1. Darinka Trinajstić, Viškovo, Biškupi 5

2. Dr. sc. Ivan Cerovac, Ičići, Šmiti 6

3. Dr. sc. Slavko Sekulić, Opatija, Kosićevo 11

II.

Mandat članova Upravnog vijeća traje četiri godine, počevši od 15. kolovoza 2021. godine.

III.

Ova Odluka bit će objavljena u 'Službenim novinama Primorsko- goranske županije'.

KLASA: 021-01/21-01/21

URBROJ: 2156/01-03/01-21-1

Opatija, 10. kolovoza 2021.

Gradonačelnik

Fernando Kirigin, mag. oec., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2190&mjesto=10006&odluka=88
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr