SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 19. Utorak, 10. kolovoza 2021.
GRAD OPATIJA

71.

Na temelju članka 29. Statuta Grada Opatije („Službene novine“ Primorsko-goranske županije br. 25/09, 30/09, 7/13 17/13- pročišćeni tekst, 3/18, 5/18-ispravak, 3/20 i 3/21) i članka 19. Odluke o javnim priznanjima Grada Opatije ( 'Službene novine“ Primorsko-goranske županije br. 37/15 i 32/19) Gradsko vijeće Grada Opatije na sjednici održanoj 3 kolovoza 2021. godine donosi

RJEŠENJE

o razrješenju i izboru predsjednika
i članova Ocjenjivačkog suda za dodjelu javnih
priznanja Grada Opatije

I.

Razrješuje se:

1. ANA PUŽ KUKULJAN iz Opatije, M.Tita 116/3 dužnosti predsjednice Ocjenjivačkog suda za dodjelu javnih priznanja.

2. Razrješuju se dužnosti člana Ocjenjivačkog suda za dodjelu javnih priznanja:

2. DIANA MILANOVIĆ, Opatija Antona Raspora 9

3. BILJANA ŠUŠA Opatija, Radnička 6

4. prof.dr.sc. ROMINA ALKIER Ika, Borisa Zdrinščaka 7

5. HELENA NALIS, Opatija, St. M. Krleže 5

6. JAN BERND URBAN, Veprinac, Kolavići 12

7. GORAN CRNKOVIĆ Opatija, M. Tita 25

8. MAJA MIHELČIĆ Veprinac, Guštići 3

9. dr. sc. NEVA SLANI Opatija, M. Tita 210

II.

U Ocjenjivački sud za dodjelu javnih priznanja Grada Opatije izabiru se:

Za predsjednika:

1. DUŠAN KOTUR iz Opatije, D. Trinajstića 1

Za članove:

2. DINA ORLIĆ iz Opatije, Prolaz Matka Brajše 14

3. GORDANA MAJSTOROVIĆ PRISKIĆ iz Opatije, Prolaz Matka Brajše 14

4. NARANČA KOVAČEVIĆ iz Opatije, A. Šenoe 5

5. AXEL LUTTENBERGER iz Opatije, Dr. Andrije Mohorovičića 4

6. ROZI ANDRETIĆ WALDOWSKI, iz Rijeke, Radmile Matejčić 2

7. MARINKO BLEČIĆ iz Opatije, Stanka Jurdane 8

8. IRENA RADOVANOVIĆ iz Opatije, Dr. Ivana Pošćića 9/2

9. VLADIMIR BRNEČIĆ iz Opatije, 1. Istarske čete 3

III.

Ovo rješenje objavit će se u „Službenim novinama“ Primorsko-goranske županije.

KLASA: 021-05/21-01/44

UR.BROJ: 2156/01-01/01-21-1

Opatija, 3. kolovoza 2021.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednica Gradskog vijeća

dr. sc. Neva Slani, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2190&mjesto=10006&odluka=71
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr