SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 19. Utorak, 10. kolovoza 2021.
GRAD OPATIJA

69.

Temeljem članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu (68/18., 110/18 i 30/20) i članka 29. Statuta Grada Opatije („Službene novine Primorsko-goranske županije“, br. 25/09, 30/09-ispravak, 7/13, 3/18, 5/18-ispravak, 11/18-pročišćeni tekst, 3/20 i 3/21), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 03. kolovoza 2021. godine usvojilo je

IZVJEŠĆE

o ostvarenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu

I. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu usvojen je na sjednici Gradskog vijeća 11. prosinca 2019. godine, a izmjene i dopune usvojene su na sjednicama održanim dana 24. lipnja, 24. srpnja i 17. prosinca 2020. godine. Program i njegove izmjene objavljene su u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« broj 32/19, 22/29, 25/20 i 42/20). Odlukom gradonačelnika o preraspodjeli planiranih sredstava na proračunskim stavkama za 2020. godinu od dana 30.12.2020. godine, odobrene su minimalne korekcije unutar pojedinih stavaka programa redovnog održavanja.

II. Program održavanja komunalne infrastrukture sastoji se od dva potprograma koji su realizirani u sljedećim veličinama.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Ukupno je Program održavanja ostvaren s 97,1%.

Generalno, program je realiziran u nešto nižem obimu od onog koji je bio prisutan posljednjih godina i to isključivo zbog COVID-19 pandemije, no to nije umanjilo standarde održavanja.

Po izbijanju COVID-19 pandemije i restriktivnih mjera koje su poduzete za njeno suzbijanje, program redovnog održavanja, koji je prvotno planiran na razini 2019. godine, I. izmjenama i dopunama programa značajno je smanjen (sa 21.134.740 kn na 17.131.912,00 kn ili 19,9%). Tijekom turističke sezone i jeseni su kroz II. i III. izmjenu proračuna, ta umanjenja djelomično ublažena kako bi se osiguralo primjereno održavanje i funkcioniranje komunalnih društava kojima je to održavanje povjereno, te su na kraju izbjegnuti i veći poremećaji kako u uređenosti Grada tako i u samim komunalnim društvima.

Svi planirani radovi izvedeni u cijelosti u svim segmentima (održavanje oborinske kanalizacije, održavanje čistoće javnih površina, održavanje zelenih i drugih površina i opreme, održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje pomorskog dobra, održavanje javne rasvjete, te u dijelu komunalnih akcija mjesnih odbora). Minimalna odstupanja koja su uzrokovana vremenskim prilikama (prvenstveno kroz utrošak vode), oštećenjima ili drugim izvanrednim okolnostima, pokrivana su na teret hitnih intervencija ili korekcijama održavanja pojedinih grupa radova.

Također napominjemo da Grad Opatija održava i jedine dvije plaže koje na našem području nose PLAVU ZASTAVU - međunarodno priznati standard kvalitete održavanja, čistoće i ekološke svijesti.

Pored plaže u Ičićima (koja tu zastavu nosi od 2004. godine), od 2015. godine nju nosi i Plaža Tomaševac.

U cijelosti su realizirani i svi programi planirani na pojačanom održavanju: priprema turističke sezone (129.999,99 kn); subvencije za obavljanje županijskog linijskog prijevoza (1.340.000,00 kn) i gradskog linijskog prijevoza (1.310.000,00 kn) sve sukladno ugovoru zaključenim s Autotrolejom; City bus u skladu sa utvrđenim reduciranim voznim redom zbog COVID-19 mjera i ugovorom zaključenim sa prijevoznikom (305.655 kn); fitosanitarne mjere zaštite palmi i buxusa (80.988,82 kn); preventivno orezivanje zelenila (119.987,41 kn); uređenje prometnica po mjesnim odborima (479.995,15 kn, Dobreć-uređenje bus ugibališta, Opatija-Stubište Baredi i okretište, Dobreć, cesta za Orbani, Ičići, ul. 1.maja i Pobri-Put Dukino), popravak stupova i orezivanje zelenila radi funkcioniranja javne rasvjete (70.000,00 kn); kao i pojačani odvoz komunalnog otpada s područja Grada od lipnja do kolovoza 2020. g. (239.220,74 kn) .

Plaćena je i poticajna naknada u iznosu od 95.424,90 kn radi neostvarene količine smanjenja komunalnog otpada koji se deponira na deponiju.

III. Tabelarni pregled ostvarenja Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. po potprogramu redovnog održavanja i potprogramu pojačanog održavanja prilog je i sastavni dio ovog izvješća.

KLASA: 363-01/21-01/37

URBROJ: 2156/01-01-21-1

Opatija, 3. kolovoza 2021.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednica Gradskog vijeća

Dr. sc. Neva Slani, v. r.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

 

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2190&mjesto=10006&odluka=69
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr