SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 19. Utorak, 10. kolovoza 2021.
GRAD OPATIJA

67.

Na temelju članka 55., stavak 2. i članka 93. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju ('Narodne novine' RH, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) i članka 29. Statuta Grada Opatije („Službene novine' Primorsko-goranske županije, broj 25/09, 30/09, 7/13, 3/18, 5/18, 3/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Opatije na sjednici održanoj 3. kolovoza 2021. godine donosi

O D L U K U

o izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima i načinu provedbe javnih natječaja iz područja prostornog uređenja

Članak 1.

U Odluci o uvjetima i načinu provedbe javnih natječaja iz područja prostornog uređenja (SN PGŽ br.25/20 ), u daljnjem tekstu: Odluka, u članku 1. brišu se riječi “za zahvate u prostoru određene mjerama provedbe prostornog plana“.

Članak 2.

U članku 4., stavku 2. Odluke iza riječi „predlaže“ dodaje se riječ „ Gradonačelnik“.

Članak 3.

Članak 7. Odluke mijenja se i glasi:

„Ako natječaj raspisuje Grad Opatija, Ocjenjivački sud imenuje Gradsko vijeće Grada Opatije na prijedlog Gradonačelnika, a ostale potrebne sudionike natječaja imenuje Gradonačelnik“.

Članak 4.

U članku 8. Odluke riječ „provoditelja“ zamjenjuje se sa riječi „Gradonačelnika“.

Članak 5.

U članku 9. Odluke iza riječi „predlaže“ dodaje se riječ „Gradonačelnik“.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama' Primorsko-goranske županije.

KLASA: 011-01/21-01/29

URBROJ: 2156/01-01-21-1

Opatija, 3. kolovoza 2021.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednica Gradskog vijeća

Dr. sc. Neva Slani, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2190&mjesto=10006&odluka=67
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr