SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 19. Utorak, 10. kolovoza 2021.
GRAD OPATIJA

65.

Na temelju čl. 35. st. 2. i 8. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ( NN NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14) i članka 29. Statuta Grada Opatije (Službene novine PGŽ br. 25/09, 30/09, 07/13, 3/18, 5/18-ispravak, 3/20, 3/21), Gradsko vijeće Grada Opatije na sjednici održanoj dana 03. kolovoza 2021. godine, donosi

ODLUKU

O DOPUNI ODLUKE O RASPOLAGANJU NEKRETNINAMA

Članak 1.

U Odluci o raspolaganju nekretninama („Službene novine“ Primorsko-Goranske županije br. 47/09, 32/16, 32/19) u članku 21. iza stavka 5. dodaje se novi stavak 6. koji glasi:

„ (6) Iznimno od stavka 5. ovog članka, pravo građenja može se osnovati bez plaćanja naknade ukoliko se takvo pravo osniva u korist ustanova predškolskog odgoja (vrtića), ustanova osnovnoškolskog obrazovanja (osnovnih škola) te javne vatrogasne postrojbe, čiji je osnivač Grad Opatija.“

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 011-01/21-01/28

URBROJ: 2156-01/01-21-4

Opatija, 3. kolovoza 2021.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJA

Predsjednica Gradskog vijeća

Dr. sc. Neva Slani, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2190&mjesto=10006&odluka=65
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr