SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 19. Utorak, 10. kolovoza 2021.
GRAD MALI LOŠINJ

61.

Na temelju članka 4. stavak 4. Pravilnika o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne zaštite (Narodne novine, broj 69/16) i članka 47. Statuta Grada Malog Lošinja (Službene novine Primorsko – goranske županije broj: 26/09, 32/09, 10/13, 24/17 – pročišć. tekst, 9/18, 9/21) gradonačelnica Grada Malog Lošinja dana 6. kolovoza 2021. godine donosi

PLAN POZIVANJA

Stožera civilne zaštite Grada Malog Lošinja

1. Ovim Planom utvrđuje se postupak pozivanja i aktiviranja kojim se članovi Stožera civilne zaštite Grada Malog Lošinja (u daljnjem tekstu: Stožer) dovode u stanje operativnosti i spremnosti za izvršavanje zadaća zaštite i spašavanja tijekom i izvan redovnog radnog vremena, u slučaju neposredne prijetnje i nastupa okolnosti u kojima je potrebno poduzimati aktivnosti za zaštitu i spašavanje stanovništva, imovine i okoliša na području Grada Malog Lošinja.

2. Stožer se poziva i aktivira kao stručno, operativno i koordinativno tijelo koje pruža stručnu pomoć i priprema akcije zaštite i spašavanja, po nalogu načelnika, a u slučaju njegove spriječenosti, zamjenikom načelnika.

3. Redoslijed pozivanja članova Stožera je sljedeći:

1. Ana Kučić, načelnica Stožera,

2. Elvis Živković, zamjenik načelnice Stožera

3. Marina Žunić, članica,

4. Tanja Jović – članica,

5. Lenjinka Juričić – Mamilović, članica,

6. Josip Gazilj, član,

7. Mirko Kajkara, član,

8. Dr. Tanja Mikuličić, članica,

9. Marinko Gazilj, član,

10. Marko Satalić, član,

11. Filip Balija, član

12. Darko Pavičić, član,

13. Marko Župančić, član,

14. Antonio Viskić, član,

15. Mario Franković, član.

4. Članovi Stožera pozivaju se putem Županijskog centra 112 Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Rijeka ili pozivanje obavlja osoba koja je zadužena za obavljanje planskih i operativnih poslova civilne zaštite u Jedinstvenom upravnom odjelu.

Pozivanje se vrši putem fiksne telefonije, mobilne telefonije, SMS porukom ili osobnim pozivanjem.

5. U slučaju nemogućnosti da Županijski centar 112 Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Rijeka izvrši pozivanje Stožera obavještava se odgovorna osoba za obavljanje planskih i operativnih poslova u Jedinstvenom upravnom odjelu.

Kada pozivanje obavlja Županijski centar 112 onda se najprije obavještava osoba koja je zadužena za obavljanje planskih i operativnih poslova u Jedinstvenom upravnom odjelu.

6. Sastavni dio Plana pozivanja je Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Grada Malog Lošinja (Službene novine Primorsko-goranske županije, broj: 18/21) i tablica sa osnovnim podacima članova Stožera koji nisu predmet objave.

7. Stupanjem na snagu ovog Plana prestaje važiti Plan pozivanja Stožera civilne zaštite Grada Malog Lošinja (Službene novine Primorsko – goranske županije, broj 16/18).

8. Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Primorsko – goranske županije“.

Klasa: 810-01/21-01/02

Urbroj:2213/01-01-21-5

Mali Lošinj, 6. kolovoza 2021.

Gradonačelnica

Ana Kučić, mag. oec., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2190&mjesto=10005&odluka=61
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr