SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 18. Petak, 30. srpnja 2021.
KOMUNALNO DRUŠTVO PONIKVE USLUGA D.O.O.

2.

PONIKVE USLUGA d.o.o. KRK

Vršanska 14

Uprava: I. Plišić

Na temelju čl. 13. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/13, 85/15) i čl. 13. st.1. toč.8. Društvenog ugovora, dana 29. srpnja 2021. godine direktor društva je donio

O D L U K U

o određivanju novog službenika za informiranje

Članak 1.

Mijenja se čl. 1. Odluke o određivanju službenika za informiranje (dalje u tekstu: Odluka) od dana 09. ožujka 2021. godine na način da za vrijeme odsustva (porodiljni dopust) službenika za informiranje Frane Mrakovčić Vlaisavljević, imenuje se novi službenik za informiranje, Ivona Fugošić.

Članak 2.

Svi ostali članci Odluke ostaju nepromijenjeni.

Članak 3.

Ova se Odluka dostavlja Povjereniku za informiranje.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu nakon objave u 'Službenim
novinama Primorsko-goranske županije'.

Ova Odluka se objavljuje na internetskoj stranici društva.

Klasa: 363-01/21-02/31

Urbroj: 2142-03/54-21-1

Krk, 29. srpnja 2021.

Direktor

Mr.sc. Ivica Plišić, dipl. ing. građ., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2189&mjesto=60052&odluka=2
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr