SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 18. Petak, 30. srpnja 2021.
OPĆINA PUNAT

44.

Na temelju članka 48. stavka 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, I 07/07 i 94/13) i anka 31. Statuta Općine Punat („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 8/18) Općinsko vijeće Općine Punat na 2. sjednici održanoj 30. srpnja 2021. godine donosi

ODLUKU

o sufinanciranju programa predškolskog odgoja
i obrazovanja u Općini Punat

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji i način kojim Općina Punat (u daljnjem tekstu: Općina) financira program predškolskog odgoja:

- jaslični program Dječjeg vrtića „Svete Male Terezije“,
Podružnice Punat

- vrtićni program Dječjeg vrtića „Katarina Frankopan“,
područnog vrtića Punat

- jaslični i vrtićni program Dječjeg vrtića „Katarina Frankopan“, ostalih područnih vrtića na području otoka Krka.

Općina će financirati program predškolskog odgoja i obrazovanja u ustanovama iz alineje 3. prethodnog stavka, ukoliko su popunjeni kapaciteti Dječjeg vrtića „Svete Male Terezije, Podružnice Punat i Dječjeg vrtića „Katarina Frankopan“, područnog vrtića Punat.

Članak 2.

Općina Punat u cijelosti će financirati troškove boravka koje plaćaju roditelji za boravak upisane djece – korisnika usluga u ustanovama iz članka 1. ove Odluke, uz sljedeće uvjete:

- da dijete – korisnik usluge i najmanje jedan roditelj na području Općine Punat imaju prebivalište ili uobičajeno boravište evidentirano u poreznoj kartici, i to na dan upisa djeteta u vrtić i za cijelo vrijeme njegova pohađanja,

- da roditelj djeteta – korisnika usluge nemaju nepodmirenih dugovanja prema Općini Punat.

Članak 3.

Roditelj djeteta – korisnika usluga plaća punu, ekonomsku cijenu boravka djeteta – korisnika usluge:

- u slučaju neispunjavanja uvjeta iz članka 2. ove Odluke,

- ako dijete – korisnik usluge, kome Općina Punat financira troškove boravka u cijelosti, neopravdano izostane 10 ili više dana kumulativno, u neprekidnom tromjesečnom razdoblju, i to od prvog mjeseca koji slijedi mjesecu u kome se utvrdila navedena činjenica neopravdanog izostajanja.

Članak 4.

Okolnosti opisane člancima 2. i 3. ove Odluke utvrđuju se na temelju odgovarajuće dokumentacije koju dječji vrtići dostavljaju Općini Punat.

Članak 5.

Sredstva iz članka 2. ove Odluke uplaćuju se dječjim vrtićima, temeljem računa, koji će isti ispostavljati Općini Punat.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“, a primjenjuje se od 1. rujna 2021. godine.

KLASA: 021-05/21-01/6

URBROJ: 2142-02-01-21-6

Punat, 30. srpnja 2021.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik

Goran Gržančić, dr. med., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2189&mjesto=51521&odluka=44
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr