SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 18. Petak, 30. srpnja 2021.
OPĆINA OMIŠALJ

66.

Na temelju članka 43. a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15 - ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 49. Statuta Općine Omišalj („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj 5/21, Načelnica Općine Omišalj dana 17. lipnja 2021. godine, donijela je

ODLUKU

o imenovanju privremenog zamjenika
Općinske načelnice

Članak 1.

Ovom Odlukom imenuje se Mauro Justić iz Njivica, Draga 9, član Općinskog vijeća Općine Omišalj, privremenim zamjenikom Općinske načelnice Općine Omišalj.

Članak 2.

Privremeni zamjenik imenovan na temelju ove Odluke zamjenjuje Općinsku načelnicu ako za vrijeme trajanja mandata nastupe okolnosti zbog kojih je općinska načelnica onemogućena obavljati svoju dužnost zbog duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti.

Privremeni zamjenik ovlašten je obavljati samo redovne i nužne poslove kako bi se osiguralo nesmetano funkcioniranje Općine Omišalj.

Članak 3.

Privremeni zamjenik za vrijeme zamjenjivanja općinske načelnice ostvaruje prava općinskog načelnika.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 112-01/21-01/1

URBROJ: 2142-06-21-01-3

Omišalj, 17. lipnja 2021.

Načelnica

mr. sc. Mirela Ahmetović, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2189&mjesto=51513&odluka=66
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr