SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 18. Petak, 30. srpnja 2021.
GRAD RAB

47.

Na temelju članka 72. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i članaka 14. i 15. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“, br. 3/17), a u postupku strateške procjene utjecaja na okoliš Strategije razvoja Grada Raba do 2030., gradonačelnik Grada Raba donosi

O D L U K U

o osnivanju i imenovanju članova stručnog savjetodavnog
Povjerenstva za stratešku procjenu utjecaja na okoliš Strategije razvoja Grada Raba do 2030.

Članak 1.

Ovom Odlukom osniva se stručno savjetodavno Povjerenstvo za stratešku procjenu utjecaja na okoliš Strategije razvoja Grada Raba do 2030., a u svrhu ocjenjivanja cjelovitosti i stručne utemeljenosti strateške studije utjecaja na okoliš.

Članak 2.

U Povjerenstvo se imenuju:

1. Ines Pulić, mag. ing. aedif., predstavnica Grada Raba, Predsjednik Povjerenstva,

2. Ivan Braut, mag. educ. hist. art., predstavnik Ministarstva kulture,Uprave za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci, član Povjerenstva,

3. Sandra Španjol-Pandelo, dipl. oec., predstavnik Upravnog odjela za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije, član Povjerenstva,

4. Sandra Sablić Mitrović, dipl. ing. građ., predstavnica Hrvatskih voda, član Povjerenstva,

5. Danijela Kuparić, dipl. sanit. ing., predstavnica Vrelo d.o.o., član Povjerenstva.

Tajnik Povjerenstva je Martina Beg, dipl. oec., Upravni odjel za prostorno uređenje, gospodarstvo i turizam Grada Raba.

Članak 3.

Povjerenstvo iz članka 1. ove Odluke obvezno je izvršavati zadaće sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša te u svom radu primjenjivati odredbe propisane Uredbom o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“ br. 3/17).

Članak 4.

Povjerenstvo se osniva na određeno vrijeme, i to na ono koje je potrebno za izvršenje zadataka iz članka 1. ove Odluke.

Članak 5.

Članovi Povjerenstva za sudjelovanje u radu na sjednicama Povjerenstva imaju pravo na novčanu naknadu u iznosu od 300,00 kuna, koja se isplaćuje jednokratno, po okončanju rada i davanju mišljenja Povjerenstva.

Iznimno, pravo na naknadu ne ostvaruju članovi Povjerenstva koji su službenici Upravnih tijela Grada Raba.

Članak 6.

Administrativno-tehničke poslove vezane za rad Povjerenstva obavljat će tajnik Povjerenstva.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Primorsko goranske županije“.

KLASA: 351-01/20-01/01

URBROJ: 2169-01-01-21-37

Rab, 23. srpnja 2021.

Gradonačelnik Grada Raba

Nikola Grgurić, dipl. oec., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2189&mjesto=51280&odluka=47
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr