SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 18. Petak, 30. srpnja 2021.
GRAD MALI LOŠINJ

60.

Na temelju članka 24. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine, broj 82/15, 118/18, 31/20, 20/21), članka 5. Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite (Narodne novine, broj 126/19) i članka 47. Statuta Grada Malog Lošinja (Službene novine Primorsko – goranske županije broj: 26/09, 32/09, 10/13, 24/17 – pročišć.tekst, 9/18, 9/21) gradonačelnica Grada Malog Lošinja dana 26. srpnja 2021. godine donosi

ODLUKU

o osnivanju i imenovanju
Stožera civilne zaštite Grada Malog Lošinja

Članak 1.

Stožer civilne zaštite je stručno, operativno i koordinativno tijelo koje se osniva za provođenje mjera i aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama.

Članak 2.

Za članove Stožera civilne zaštite Grada Malog Lošinja imenuju se:

1. Ana Kučić, gradonačelnica Grada Malog Lošinja – načelnica Stožera,

2. Elvis Živković, potpredsjednik Gradskog vijeća Malog Lošinja– zamjenik načelnice stožera

3. Marina Žunić, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela - članica

4. Tanja Jović, voditeljica odsjeka za urbanizam, komunalno gospodarstvo i gospodarenje gradskom imovinom – članica,

5. Lenjinka Juričić – Mamilović, voditeljica Službe za prevenciju i pripravnost Područnog ureda civilne zaštite Rijeka – članica,

6. Josip Gazilj, načelnik Policijske postaje Mali Lošinj s ispostavom Cres – član,

7. Mirko Kajkara, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe – član,

8. Dr. Tanja Mikuličić, voditeljica ispostave Mali Lošinj, Dom zdravlja Primorsko – goranske županije – član,

9. Marinko Gazilj, ravnatelj Gradskog društva Crvenog križa Mali Lošinj – član,

10. Marko Satalić, Lučki kapetan Lučke ispostave Mali Lošinj – član,

11. Filip Balija, ravnatelj Županijske lučke uprave Mali Lošinj – član,

12. Darko Pavičić, upravitelj šumarije Cres Lošinj – član,

13. Marko Župančić, član HGSS-a - Područna stanica Rijeka – član,

14. Antonio Viskić, tehnički direktor komunalnog društva Komunalne usluge Cres Lošinj d.o.o. – član,

15. Mario Franković, rukovoditelj razvoja i investicija, voditelj R.J. kanalizacija, pomoćnik tehničkog direktor komunalnog društva Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o. – član.

Članak 3.

Stožer civilne zaštite Grada Malog Lošinja obavlja zadaće koje se odnose na prikupljanje i obradu informacija ranog upozoravanja o mogućnosti nastanka velike nesreće i katastrofe, razvija plan djelovanja sustava civilne zaštite na svom području, upravlja reagiranjem sustava civilne zaštite, obavlja poslove informiranja javnosti i predlaže donošenje odluke o prestanku provođenja mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite.

Članak 4.

Jedinstveni upravni odjel Grada Malog Lošinja obavlja administrativno – tehničke poslove za potrebe Stožera civilne zaštite Grada Malog Lošinja.

Članak 5.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Grada Malog Lošinja ('Službene novine Primorsko – goranske županije', broj 13/18, 17/19).

Članak 6.

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Primorsko – goranske županije”.

Klasa: 810-01/21-01/02

Urbroj: 2213/01-01-21-2

Mali Lošinj, 26. srpnja 2021.

Gradonačelnica

Ana Kučić, mag. oec., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2189&mjesto=10005&odluka=60
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr