SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 18. Petak, 30. srpnja 2021.
GRAD KRK

45.

Na temelju članka 54. Zakona o ustanovama («Narodne novine», broj 27/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), članka 40. Statuta Grada Krka («Službene novine Primorsko-goranske županije», broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/14, 3/18, 7/20 i 26/20 – pročišćeni tekst i 6/21), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 21. srpnja 2021. godine, donijelo je

Z A K L J U Č A K

o davanju prethodne suglasnosti
na Prijedlog Izmjene i dopune Statuta
Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka

I.

Daje se prethodna suglasnost na Prijedlog Izmjene i dopune Statuta Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka, kojeg je Vatrogasno vijeće Ustanove utvrdilo na sjednici održanoj 27. svibnja 2021. godine.

II.

Ovaj Zaključak objavit će se u «Službenim novinama Primorsko-goranske županije».

KLASA: 025-03/20-01/07

URBROJ:2142/01-01-21-9

Krk, 21. srpnja 2021.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Nikša Franov, ing. građ., v. r.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*
https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2189&mjesto=51500&odluka=45
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr