SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 18. Petak, 30. srpnja 2021.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

133.

Na temelju članka 143. stavka 1., točke 6. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20), članka 28. točke 22. Statuta Primorsko-goranske županije (Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13 – pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 - pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13, 25/13 - pročišćeni tekst i 4/21) Županijska skupština na 3. sjednici održanoj 29. srpnja 2021. godine, donijela je

O D L U K U

o izmjeni i dopuni Odluke o sufinanciranju projekta rekonstrukcije i dogradnje Osnovne škole Ivana Rabljanina Rab temeljem investicijskog elaborata

Članak 1.

U članku 2. Odluke o sufinanciranju projekta rekonstrukcije i dogradnje Osnovne škole Ivana Rabljanina Rab temeljem investicijskog elaborata („Službene novine“ broj 4/21 – dalje u tekstu: Odluka) iza alineje 2. (druge) dodaje se alineja  3. (treća) i glasi:

• u sklopu provođenja postupka javne nabave radova na rekonstrukciji i dogradnji OŠ Ivana Rabljanina Rab s opremanjem sve pristigle ponude koje nisu nepravilne, premašile su procijenjenu vrijednost nabave te je, radi donošenja odluke o odabiru, potrebno osigurati dodatna sredstva.

Članak 2.

U članku 3. stavku 2. Odluke iznos od „6.000.000,00 kuna (s PDV-om)“ zamjenjuje se iznosom od „6.361.000,00 kuna (s PDV-om)“.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 021-04/21-01/5

URBROJ: 2170/1-01-01/5-21-40

Rijeka, 29. srpnja 2021.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Marko Boras Mandić, v .r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2189&mjesto=00001&odluka=133
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr