SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 18. Petak, 30. srpnja 2021.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

132.

Na temelju članka 28. točke 17. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13-pročišćeni tekst, 5/18, 8/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) te članka 51. stavka 1. podstavka 4. i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13, 25/13-pročišćeni tekst i 4/21), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 3. sjednici od 29. srpnja 2021. godine, donijela je

O D L U K U

o izboru članova Odbora za izbor, imenovanja
i dodjelu povelja i priznanja

I.

Marko Mataja-Mafrici i Davor Zubović izabiru se za članove Odbora za izbor, imenovanja i dodjelu povelja i priznanja.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom izbora i objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 021-04/21-01/5

URBROJ: 2170/1-01-01/5-21-38

Rijeka, 29. srpnja 2021.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Marko Boras Mandić, v .r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2189&mjesto=00001&odluka=132
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr