SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 18. Petak, 30. srpnja 2021.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

121.

Na temelju članka 268. stavka 7. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“ broj 100/18, 125/19, 133/20 i 147/20), članka 28. točke 22. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13 – pročišćeni tekst, 5/18, 8/18– pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine' broj 26/09, 16/13, 25/13 – pročišćeni tekst i 4/21), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 3. sjednici, održanoj 29. srpnja 2021. godine, donijela je

O D L U K U

o davanju suglasnosti na odluku o davanju
u zakup poslovnog prostora – (Gorana Bonifačić,
mag.med.biochem. – djelatnost zdravstvene laboratorijske dijagnostike)

I.

Daje se suglasnost na Odluku o davanju u zakup poslovnog prostora Broj: 01-45/8-5-21, koju je Upravno vijeće Doma zdravlja Primorsko-goranske županije donijelo na 83. sjednici održanoj 14. svibnja 2021. godine.

II.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u 'Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 021-04/21-01/5

URBROJ: 2170/1-01-01/5-21-16

Rijeka, 29. srpnja 2021.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Marko Boras Mandić, v .r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2189&mjesto=00001&odluka=121
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr