SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 18. Petak, 30. srpnja 2021.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

115.

Na temelju članka 13. stavka 2. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 28/10), članka 52. stavka 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13 – pročišćeni tekst, 5/18, 8/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 25. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/14, 16/15, 3/16, 19/16 – pročišćeni tekst i 16/21), te uz suglasnost Povjerenika Sindikalne podružnice Primorsko-goranska županija, Župan Primorsko- goranske županije dana 19. srpnja 2021. godine, donio je

Pravilnik

o izmjenama i dopunama Pravilnika o kriterijima
za utvrđivanje natprosječnih rezultata u radu i načinu isplate dodataka za uspješnost u radu

Članak 1.

U Pravilniku o kriterijima za utvrđivanje natprosječnih rezultata u radu i načinu isplate dodataka za uspješnost u radu - u daljnjem tekstu: Pravilnik („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 33/17), u članku 4. stavku 1. riječ: „četiri“ zamjenjuje se sa riječi: „šest“.

U stavku 2. broj: „75“ zamjenjuje se brojem: „50“.

Članak 2.

U članku 8. stavku. 3. riječi: „do 1. studenog“ zamjenjuju se riječima: „do 15. studenoga“.

Iza stavka 5. dodaje se stavak 6. koji glasi:

„Dodatak za uspješnost u radu do visine neoporezivog iznosa utvrđenog Pravilnikom o porezu na dohodak u kalendarskoj godini isplaćuje se kao neoporezivi primitak, a ostatak kao bruto plaća.“.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 022-04/21-01/25

URBROJ: 2170/1-01-01/6-21-22

Rijeka, 19. srpnja 2021.

Ž u p a n

Zlatko Komadina, dipl. ing., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2189&mjesto=00001&odluka=115
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr