SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 16. Petak, 9. srpnja 2021.
OPĆINA VINODOLSKA

56.

Na temelju 35. stavak 1. podstavak 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01., 60/01. – vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13.- pročišćeni tekst, 137/15.-ispravak pročišćenog teksta, 127., 98/19. i 144/20.), članka 48. stavak 1. podstavak 8. Statuta Općine Vinodolska općina („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 40/09., 15/13., 7/18., 2/19., 13/20., 41/20.-pročišćeni tekst i 8/21.), članka 32. stavak 1. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Vinodolska općina (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 40/09., 15/13., 30/13.-pročišćeni tekst, 24/18. i 8/21.), članka 2. i 13. Odluke o radnim tijelima Općinskog vijeća Općine Vinodolska općina („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 16/18.) Općinsko vijeće Općine Vinodolska općina na 2. sjednici održanoj dana 7. srpnja 2021. godine, donijelo je

RJEŠENJE

O IZBORU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA POVJERENSTVA ZA PROCJENU ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA

U Povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda imenuju su:

1. HRVOJE STAŠEK, za predsjednika

2. IVAN FIŠTROVIĆ, za člana

3. TONI MATAIJA, za člana

4. KATARINA BALAS, za članicu

5. IVICA SAFTIĆ, za člana.

II.

Ovo Rješenje stupa na snagu dan nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-05/21-01/7

URBROJ:2107/03-02-21-18

Bribir, 7. srpnja 2021.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VINODOLSKA OPĆINA

Predsjednik Vijeća

Dean Barac v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2187&mjesto=91253&odluka=56
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr