SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 16. Petak, 9. srpnja 2021.
OPĆINA LOPAR

21.

Temeljem članka 45. Statuta Općine Lopar (Službene novine Primorsko-goranske županije br. 5/21), i članka 4. Odluke o suosnivanju Lokalne akcijske grupe u ribarstvu, KLASA:011-03/16-01/01, URBROJ:2169/02-01-16-23 od 24. kolovoza 2016. godine, Općinski načelnik dana 08. srpnja 2021. godine, donosi

ODLUKU

O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU PREDSTAVNIKA OPĆINE LOPAR U SKUPŠTINI LOKALNE AKCIJSKE GRUPE U RIBARSTVU

Članak 1.

Razrješuju se dosadašnji predstavnici Općine Lopar u Skupštini Lokalne akcijske grupe u ribarstvu – LAGUR „Tramuntana“ :

Josip Borić, predstavnik

Dominik Paparić, zamjenik predstavnika

Članak 2.

Kao predstavnici Općine Lopar u Skupštini Lokalne akcijske grupe u ribarstvu – LAGUR „Tramuntana“ imenuju se:

Zdenko Jakuc, predstavnik

Marijana Protulipac Tomičić, zamjenica predstavnika

Članak 3.

Ova oduka stupa na snagu danom donošenja, a biti će objavljena u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

KLASA: 022-05/21-02/08

URBROJ: 2169/02-02-21-01

Lopar, 08. srpnja 2021. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

OPĆINSKI NAČELNIK

Zdenko Jakuc, dipl. ing. el.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2187&mjesto=51281&odluka=21
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr