SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 15. Srijeda, 30. lipnja 2021.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

102.

Na temelju članka 52. stavka 1. točke 19. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13–pročišćeni tekst, 5/18, 8/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 25. stavka 1. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/14, 16/15, 3/16 i 19/16-pročišćeni tekst), Župan Primorsko-goranske županije, dana 28. lipnja 2021. godine, donio je

ODLUKU

o imenovanju člana Sveučilišnog savjeta
Sveučilišta u Rijeci

I.

Župan ZLATKO KOMADINA, dipl. ing., kao predstavnik Primorsko-goranske županije, imenuje se članom Sveučilišnog savjeta Sveučilišta u Rijeci s danom 10. srpnja 2021. godine.

II.

Mandat imenovanom članu iz točke I. ove Odluke traje
četiri godine.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 022-04/21-01/22

URBROJ: 2170/1-01-01/6-21-5

Rijeka, 28. lipnja 2021.

Ž u p a n

Zlatko Komadina, dipl. ing., v. r.

Županija

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2186&mjesto=00001&odluka=102
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr