SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 15. Srijeda, 30. lipnja 2021.
OPĆINA VINODOLSKA

36.

Na temelju članka 43. a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01., 60/01. – vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13.- pročišćeni tekst, 137/15.-ispravak pročišćenog teksta, 127., 98/19., 144/20. i 8/21.), članka 61. stavak 1. podstavak 23. i članka 66. Statuta Općine Vinodolske općine (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 40/09., 15/13., 7/18., 2/19., 13/20., 41/20.-pročišćeni tekst i 8/21.), općinski načelnik Općine Vinodolska općina dana 17. lipnja 2021. godine, donosi sljedeću

ODLUKU

o imenovanju privremenog zamjenika općinskog načelnika Općine Vinodolska općina

Članak 1.

Općinski načelnik Općine Vinodolska općina na početku mandata 2021. - 2025. imenuje Kazimira Lučića, vijećnika Općinskog vijeća Općine Vinodolska općina, za privremenog zamjenika općinskog načelnika.

Članak 2.

Privremeni zamjenik zamjenjuje općinskog načelnika za vrijeme trajanja duže odsutnosti, ili drugih razloga spriječenosti zbog kojih općinski načelnik nije u mogućnosti obavljati svoju dužnost.

Privremeni zamjenik za vrijeme zamjenjivanja općinskog načelnika Općine Vinodolska ostvaruje prava općinskog načelnika.

Članak 3.

Pri obavljanju povjerenih poslova, privremeni zamjenik dužan je pridržavati se uputa općinskog načelnika.

Članak 4.

Privremeni zamjenik ovlašten je obavljati samo redovne i nužne poslove kako bi se osiguralo nesmetano funkcioniranje Općine.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenim novinama Primorsko-goranske županije“

KLASA: 022-01/21-01/8

URBROJ: 2107/03-1-21-1

Bribir, 17. lipnja 2021.

Općina Vinodolska općina

Općinski načelnik

Daniel Grbić, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2186&mjesto=91253&odluka=36
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr