SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 15. Srijeda, 30. lipnja 2021.
GRAD RAB

35.

Na temelju članka 35. stavak 3. i članka 38. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15-ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 22. Statuta Grada Raba („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 4/21) i članka 17. stavak 1. i 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Raba („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 27/09, 13/13, 31/13-pročišćeni tekst, 23/14, 4/18, 4/20 i 4/21), Gradsko vijeće Grada Raba, na konstituirajućoj sjednici održanoj dana 18. lipnja 2021. godine, donijelo je

O D L U K U

o osnivanju i izboru Komisije za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Raba

I.

Osniva se Komisija za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Raba.

II.

U Komisiju za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Raba izabiru se:

1. ŽELJKO DUMIČIĆ, za predsjednika

2. MARTINA KORDIĆ, za članicu

3. ELVIS GRCE, za člana

4. DAMIR BRUSIĆ, za člana

5. SARA KRIŠKOVIĆ, za članicu

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 023-06/21-02/01

URBROJ: 2169-01-02/03-21-2

Rab, 18. lipnja 2021.

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjedavajući
konstituirajuće sjednice

Denis Deželjin, dipl. ing., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2186&mjesto=51280&odluka=35
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr