SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 15. Srijeda, 30. lipnja 2021.
OPĆINA PUNAT

35.

OPĆINSKO VIJEĆE

MANDATNO POVJERENSTVO

KLASA: 021-05/21-01/5

URBROJ: 2142-02-01-21-5

Punat, 24. lipnja 2021.

Na temelju odredbi članka 5. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Punat („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 12/18, 3/20 i 3/21) Mandatno povjerenstvo na konstituirajućoj sjednici održanoj 25. lipnja 2021. godine podnosi sljedeće

IZVJEŠĆE

o provedenim izborima i imenima izabranih vijećnika,
o podnesenim ostavkama na dužnost vijećnika, o imenima vijećnika koji obnašaju dužnost nespojivu s dužnošću vijećnika te o zamjeniku vijećnika koji umjesto njega počinje obnašati dužnost vijećnika

I. Na temelju provedenih izbora za predstavničko tijelo – Općinsko vijeće Općine Punat od 16. svibnja 2021. godine i objave Konačnih rezultata izbora Općinskog izbornog povjerenstva Općine Punat za članove Općinskog vijeća Općine Punat KLASA: 013-03/21-01/1, URBROJ:2142-02-04-21-60 od 4. lipnja 2021. godine, Mandatno povjerenstvo utvrđuje sljedeće:

  • na popisu birača Općine Punat ukupno je upisano 2.047
    birača
  • na izborima održanima 16. svibnja 2021. godine glasovalo je 1.146 birača, odnosno 55,98 %, od čega je prema glasačkim listićima glasovalo 1.146 birača, odnosno 55,98%
  • važećih listića bilo je 1.117, odnosno 97,47%, dok je nevažećih listića bilo 29 odnosno 2,53%.

Pojedine kandidacijske liste dobile su sljedeći broj glasova:

                                   *datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

III. Mirovanje mandata i određivanje zamjenika člana Općinskog vijeća Općine Punat

Na temelju provedenih izbora za općinskog načelnika Općine Punat te objave Konačnih rezultata drugog kruga glasovanja Općinskog izbornog povjerenstva Općine Punat za izbor općinskog načelnika Općine Punat KLASA:013-03/21-01/1, URBROJ:2142-02-04-21-59 od 4. lipnja 2021. godine, kandidat grupe birača Daniel Strčić izabran je za općinskog načelnika Općine Punat.

Kako je dužnost općinskog načelnika nespojiva s dužnošću člana predstavničkog tijela, na temelju odredbi članka 79. stavka 1., članka 89., stavka 1. i članka 90. stavka 4. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“ broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21) mandat izabranog općinskog načelnika Daniela Strčića u predstavničkom tijelu – Općinskom vijeću Općine Punat miruje po sili zakona.

IV. Određivanje zamjenika člana Općinskog vijeća

Člankom 81. Zakona o lokalnim izborima propisano je da članovi predstavničkih tijela imaju zamjenike koji obnašaju tu dužnost ukoliko članu predstavničkog tijela mandat miruje ili prestane prije isteka vremena na koje je izabran, a člana predstavničkog tijela izabranog na kandidacijskoj listi grupe birača zamjenjuje prvi sljedeći neizabrani kandidat s liste.

Budući da je Daniel Strčić izabran za općinskog načelnika Općine Punat sukladno zakonskim odredbama zamjenjuje ga prvi sljedeći neizabrani kandidat s liste Andrea Manzoni.

Dana 21. lipnja 2021. godine Andrea Manzoni podnijela je ostavku na mjesto člana Općinskog vijeća Općine Punat.

Člankom 80. Zakona o lokalnim izborima propisano je da članu predstavničkog tijela mandat prestaje u slučaju podnošenja ostavke, danom dostave pisane ostavke. Pisana ostavka treba biti zaprimljena najkasnije 3 dana prije zakazanog održavanja sjednice predstavničkog tijela i ovjerena kod javnog bilježnika najranije 8 dana prije podnošenja iste. Slijedom navedenih odredbi vezano za određivanje zamjenika Andree Manzoni, kojoj je mandat prestao podnošenjem ostavke, zamjenjuje ju prvi sljedeći neizabrani kandidat s liste Iva Šulina.

Slijedom svega navedenog, Mandatno povjerenstvo predlaže Općinskom vijeću da se donese sljedeći

ZAKLJUČAK

I. Prima se na znanje Izvješće Mandatnog povjerenstva o provedenim izborima i imenima izabranih vijećnika, o podnesenim ostavkama na dužnost vijećnika, o imenima vijećnika koji obnašaju dužnost nespojivu s dužnošću vijećnika te o zamjeniku vijećnika koji umjesto njega počinje obnašati dužnost vijećnika.

II. Na konstituirajućoj sjednici verificirani su mandati sljedećih članova Općinskog vijeća Općine Punat i to:

1. MARINKO ŽIC

2. GORAN GRŽANČIĆ

3. MAJA POLONIJO

4. ANA LELEKOVIĆ

5. HRVOJE MRAKOVČIĆ

6. SINIŠA KARABAIĆ

7. IVAN ORLIĆ

8. SANJA PETRAK

9. IVA ŠULINA

Predsjednik

Mandatnog povjerenstva, v. r.

Prilog:

  • Konačni rezultati izbora za članove Općinskog vijeća Općine Punat
  • Konačni rezultati drugog kruga glasovanja za izbor općinskog načelnika Općine Punat
  • Ostavka Andree Manzoni
Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2186&mjesto=51521&odluka=35
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr