SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 15. Srijeda, 30. lipnja 2021.
OPĆINA PUNAT

33.

Na temelju članka 35. stavka 1. točke 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 , 137/17, 98/19 i 144/20) i članka 31. stavka 1. točke 17. Statuta Općine Punat („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 8/18, 10/19, 3/20 i 3/21) Općinsko vijeće Općine Punat na konstituirajućoj sjednici održanoj 25. lipnja 2021. godine donosi

RJEŠENJE

o izboru članova Mandatnog povjerenstva

I.

U Mandatno povjerenstvo Općinskog vijeća Općine Punat biraju se:

- Marinko Žic, predsjednica

- Siniša Karabaić, član

- Ana Leleković, članica

II.

Ovo Rješenje objavit će se u „Službenim novinama Primorsko – goranske županije“.

KLASA: 021-05/21-01/5

URBROJ: 2142-02-01-21-4

Punat, 25. lipnja 2021.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjedateljica

Ivana Svetec, dipl. iur., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2186&mjesto=51521&odluka=33
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr