SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 15. Srijeda, 30. lipnja 2021.
GRAD NOVI VINODOLSKI

41.

Na temelju članka 43.a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 48. Statuta Grada Novog Vinodolskog (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/13, 18/14, 4/18, 5/20 i 5/21) gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog, Tomislav Cvitković, univ. spec. oec. dana 14. lipnja 2021. godine, donosi

O D L U K U

o imenovanju privremenog zamjenika
gradonačelnika iz reda članova Gradskog vijeća
Grada Novog Vinodolskog

Članak 1.

Dr. med. Hrvoje Sokolić imenuje se za privremenog zamjenika gradonačelnika iz reda članova Gradskog vijeća Grada Novog Vinodolskog (u daljnjem tekstu: privremeni zamjenik).

Članak 2.

Privremeni zamjenik zamjenjuje gradonačelnika ukoliko nastupe okolnosti zbog kojih je gradonačelnik kojemu mandat nije prestao onemogućen obavljati svoju dužnost zbog duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti.

Članak 3.

Privremeni zamjenik ovlašten je obavljati samo redovne i nužne poslove kako bi se osiguralo nesmetano funkcioniranje Grada.

Za vrijeme zamjenjivanja gradonačelnika, privremeni zamjenik ostvaruje sva prava gradonačelnika.

Članak 4.

Ovlast privremenog zamjenika za zamjenjivanje gradonačelnika prestaje danom nastavljanja obavljanja dužnosti gradonačelnika po prestanku razloga zbog kojih je gradonačelnik bio onemogućen u obavljanju svoje dužnosti, te u slučaju imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske danom stupanja na snagu rješenja o imenovanju Povjerenika Vlade Republike Hrvatske.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

 

KLASA: 021-05/21-50/14

URBROJ: 2107/02-04-21-1

Novi Vinodolski, 14. lipnja 2021.

Gradonačelnik

Tomislav Cvitković, univ. spec. oec., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2186&mjesto=51250&odluka=41
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr