SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 15. Srijeda, 30. lipnja 2021.
GRAD NOVI VINODOLSKI

37.

Na temelju članka 26., članka 31., članka 34., članka 44. i članka 48. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ Republike Hrvatske broj 68/2018, 110/2018, 32/2020) i članka 21. Statuta Grada Novi Vinodolski („Službene novine“ Primorsko-goranske županije broj 12/13, 18/14, 4/18 i 5/20), Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski, na 2. sjednici održanoj dana 23. lipanj 2021. godine, donosi

ODLUKU

o dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima

Članak 1.

U Odluci o komunalnim djelatnostima (Sl. novine PGŽ broj 6/19) u članku 3. iza točke 3., dodaje se nova točka koja glasi:

„4) održavanje javnih tuševa na gradskim plažama koje nisu dane u koncesiju.“

Članak 2.

U članku 4. Odluke iza stavka 4. dodaje se novi stavak koji glasi:

„Pod održavanjem javnih tuševa na gradskim plažama koje nisu dane u koncesiju podrazumijevaju se poslovi održavanja i upravljanja javnim tuševima na gradskim plažama, izuzev onih plaža koje su dane u koncesiju. Poslovi održavanja i upravljanja javnim tuševima podrazumijevaju i nužne i redovite popravke tijekom cijele kalendarske godine, kao i naplatu njihova korištenja tijekom ljetnih mjeseci.“

Članak 3.

U članku 5. stavku 1. Odluke, iza točke 8. dodaje se nova točka koja glasi:

„9) održavanje javnih tuševa na gradskim plažama koje nisu dane u koncesiju.“

Članak 4.

Ostale odredbe Odluke ostaju neizmijenjene.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave, a objavit će se u 'Službenim novinama Primorsko-goranske županije'.

KLASA: 363-02/19-01/6

URBROJ: 2107/02-01-21-4

Novi Vinodolski, 23. lipnja 2021.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik Gradskog vijeća

Neven Pavelić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2186&mjesto=51250&odluka=37
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr