SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 15. Srijeda, 30. lipnja 2021.
GRAD MALI LOŠINJ

43.

Na temelju članka 43. a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 47. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj: 26/09, 32/09, 10/13, 24/17-proč. tekst, 9/18 i 9/21), gradonačelnica Grada Malog Lošinja, dana 29. lipnja 2021. godine, donijela je

O D L U K U

o imenovanju privremenog zamjenika gradonačelnice

Članak 1.

Gradonačelnica Grada Malog Lošinja, na početku mandata 2021. - 2025. godine iz reda članova Gradskog vijeća imenuje Anta Nedića za privremenog zamjenika gradonačelnice.

Članak 2.

Privremeni zamjenik, zamjenjuje gradonačelnika za vrijeme trajanja duže odsutnosti, ili drugih razloga spriječenosti zbog kojih gradonačelnik nije u mogućnosti obavljati svoju dužnost.

Za vrijeme zamjenjivanja gradonačelnika, privremeni zamjenik ostvaruje prava gradonačelnika.

Članak 3.

Do nastupanja okolnosti propisanih člankom 2. ove Odluke, gradonačelnik može opunomoćiti privremenog zamjenika za obavljanje određenih poslova iz svog djelokruga.

Pri obavljanju povjerenih poslova, privremeni zamjenik dužan je pridržavati se uputa gradonačelnika i za tako povjerene poslove ne prestaje odgovornost gradonačelnika.

Privremeni zamjenik za obavljanje povjerenih poslova, do nastupanja okolnosti iz članka 2. ove Odluke nema pravo na naknadu.

Članak 4.

Privremeni zamjenik ovlašten je obavljati redovne i nužne poslove za funkcioniranje Grada.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenim novinama Primorsko-goranske županije“

KLASA: 013-03/21-01/03

URBROJ: 2213/01-01-21-1

Mali Lošinj, 29. lipnja 2021.

GRAD MALI LOŠINJ

Gradonačelnica

Ana Kučić, mag. oec., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2186&mjesto=10005&odluka=43
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr