SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 15. Srijeda, 30. lipnja 2021.
OPĆINA BAŠKA

44.

Na temelju članka 43.a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 82/15, 118/18, 31/20 i 20/21) i članka 44. stavka 1. Statuta Općine Baška ('Službene novine Primorsko-goranske županije' broj 12/13, 31/15, 27/17, 4/18, 6/20, 4/21), Općinski načelnik Općine Baška, dana 23. lipnja 2021. godine donio je

ODLUKU

o imenovanju privremenog zamjenika
općinskog načelnika

Članak 1.

Ovom Odlukom imenuje se Bruno Seršić za privremenog zamjenika općinskog zamjenika iz reda članova Općinskog vijeća Općine Baška.

Članak 2.

Privremeni zamjenik imenovan na temelju ove Odluke zamjenjuje općinskog načelnika ako za vrijeme trajanja mandata općinskog načelnika nastupe okolnosti zbog kojih je općinski načelnik onemogućen obavljati svoju dužnost zbog duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti.

Privremeni zamjenik ovlašten je obavljati samo redovne i nužne poslove kako bi se osiguralo nesmetano funkcioniranje Općine Baška.

Članak 3.

Privremeni zamjenik za vrijeme zamjenjivanja općinskog načelnika ostvaruje prava općinskog načelnika.

Članak 4.

Ovlast privremenog zamjenika za zamjenjivanje općinskog načelnika prestaje danom nastavljanja obavljanja dužnosti općinskog načelnika po prestanku razloga zbog kojih je općinski načelnik bio onemogućen u obavljanju svoje dužnosti, odnosno danom stupanja na snagu rješenja o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske ukoliko nastupi prestanak mandata općinskog načelnika.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 011-01/21-01/3

URBROJ: 2142-03-02/1-21-1

Baška, 23. lipnja 2021.

Općinski načelnik

mr.sc. Toni Juranić, dipl. oec., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2186&mjesto=10007&odluka=44
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr