SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 14. Petak, 18. lipnja 2021.
OPĆINA LOPAR

15.

Na temelju članka 48. stavak 1. točka 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 45. Statuta Općine Lopar („Službene novine Primorsko-goranske županije“ br. 5/21), Općinski načelnik Općine Lopar donosi

O D L U K U

o razrješenju člana Skupštine VODOVODA
HRVATSKO PRIMORJE – JUŽNI OGRANAK, društva s ograničenom odgovornošću za sakupljanje, pročišćavanje i distribuciju vode, Stara cesta 3,
OIB 71631587007, MBS 3171965 i izboru novog člana

 

1. FRANE GABRIĆ iz Lopara, Lopar 69, rođ. 17.05.1947. godine, OIB 43476980659 razrješuje se dužnosti člana Skupštine VODOVODA HRVATSKO PRIMORJE – JUŽNI OGRANAK, društva s ograničenom odgovornošću za sakupljanje, pročišćavanje i distribuciju vode.

2. Za člana Skupštine VODOVODA HRVATSKO PRIMORJE - JUŽNI OGRANAK, društva s ograničenom odgovornošću za sakupljanje, pročišćavanje i distribuciju vode imenuje se ZDENKO JAKUC iz Lopara, Lopar 597C, rođ. 02.12.1982. godine, OIB 42896279259.

3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljena u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

KLASA: 080-09/21-01/04

URBROJ: 2169/02-03/01-21-01

Lopar, 15. lipnja 2021.

LOPAR

Općinski načelnik

Zdenko Jakuc, dipl. ing. el., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2185&mjesto=51281&odluka=15
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr