SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 14. Petak, 18. lipnja 2021.
OPĆINA LOPAR

14.

Na temelju članka 48. stavak 1. točka 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 45. Statuta Općine Lopar („Službene novine Primorsko-goranske županije“ br. 5/21), Općinski načelnik Općine Lopar donosi

O D L U K U

o razrješenju člana Nadzornog odbora
VODOVODA HRVATSKO PRIMORJE
– JUŽNI OGRANAK, društva s ograničenom odgovornošću za sakupljanje, pročišćavanje i
distribuciju vode, Stara cesta 3, OIB 71631587007,
MBS 3171965 i izboru novog člana

 

1. ZDENKO JAKUC iz Lopara, Lopar 597c, rođ. 02.12.1982. godine, OIB 42896279259 razrješuje se dužnosti člana Nadzornog odbora Vodovoda Hrvatsko Primorje – južni ogranak, društva s ograničenom odgovornošću za sakupljanje, pročišćavanje i distribuciju vode.

2. Za člana Nadzornog odbora Vodovoda Hrvatsko Primorje – južni ogranak, društva s ograničenom odgovornošću za sakupljanje, pročišćavanje i distribuciju vode imenuje se SAŠA ŠKARIĆ iz Lopara, Lopar 558, rođ. 31.03.1984. godine, OIB 02887777612.

3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljena u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

KLASA: 080-09/21-01/02

URBROJ: 2169/02-03/01-21-01

Lopar, 2. lipnja 2021.

LOPAR

Načelnik

Josip Borić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2185&mjesto=51281&odluka=14
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr