SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 13. Ponedjeljak, 31. svibnja 2021.
GRAD RAB

32.

Na temelju članka 4. stavak 2. i članka 12. stavak 1. Pravilnika o zaštiti šuma od požara („Narodne novine“ broj 33/14), Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2021. godini („Narodne novine“ broj 4/21) i članka 34. Statuta Grada Raba („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 4/21), gradonačelnik Grada Raba, dana 26. svibnja 2021. godine, donosi

O D L U K U

o ustrojavanju Motriteljsko-dojavne službe

Članak 1.

Ustrojava se Motriteljsko-dojavna služba (u daljnjem tekstu: Služba) s ciljem ranog i pravovremenog otkrivanja i dojave požara na otvorenom prostoru područja Grada Raba, u razdoblju od 1. lipnja 2021. do 15. rujna 2021. godine.

Članak 2.

Služba se ustrojava na brdu Kamenjak na kojem će se u razdoblju od 1. lipnja 2021. do 15. rujna 2021. godine u danima vrlo velike i velike opasnosti od požara dežurstvo obavljati na odgovarajući način.

U danima vrlo velike i velike opasnosti od požara Služba će svoj rad prilagođavati nastalim potrebama i izvan spomenutog razdoblja.

Članak 3.

Služba se provodi osmatranjem koje obavljaju osmatrači. Osmatrači moraju biti osposobljeni za obavljanje poslova motriteljsko-dojavne službe.

Članak 4.

Služba na Kamenjaku mora biti opremljena dalekozorom, preglednom zemljopisnom kartom otoka Raba, sredstvom veze (mobilni telefon ili radio uređaj), popisom čimbenika koji su uključeni u gašenje požara, najmanje jednim vatrogasnim aparatom za početno gašenje požara, jednom naprtnjačom i jednom metlenicom.

Članak 5.

Financijska sredstva za održavanje Službe osigurava Grad Rab.

Područnoj vatrogasnoj zajednici otoka Raba povjeravaju se svi poslovi koji se odnose na ustroj i funkcioniranje Službe.

Članak 6.

Služba na Kamenjaku dio je sustava protupožarne preventive koja se sustavno provodi na području Grada Raba i otoka Raba, a koju još čine izviđačko-preventivne ophodnje Hrvatskih šuma te vatrogasna operativa Dobrovoljnog vatrogasnog društva Rab i Dobrovoljnog vatrogasnog društva Lopar.

Članak 7.

Osmatrači su dužni usko surađivati sa svim čimbenicima protupožarne zaštite Grada Raba i otoka Raba, a neposredno su podređeni zapovjedniku Područne vatrogasne zajednice otoka Raba.

Članak 8.

Služba obavlja dojave pozivom Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Rab, na broj telefona 724-372, pozivom Županijskom centru 112 te pozivom Vatrogasnom operativnom centru Rijeka (VOC) na brojeve telefona 193 i 359-112.

Članak 9.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o ustrojavanju Motriteljsko-dojavne službe („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 16/20).

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA:023-01/21-02/4.

UBROJ:2169-01-01-21-1-1.

Rab, 26. svibnja 2021.

OPĆINSKO VIJEĆE GRADA RABA

GRADONAČELNIK

Nikola Grgurić, dipl. oec.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2184&mjesto=51280&odluka=32
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr